Under våren ska den första delen av det 20 mil långa stängslet mot den ryska gränsen byggas, meddelar Finlands gränsbevakningsmyndighet.