Och den hanterar länderna själva, konstaterar DN:s Carl Johan von Seth.