Från den 1 mars blir det gratis för invånarna i Luxemburg att åka kollektivt.