Under ett läsår har fyra Holtabanställda förbättrat sina teoretiska kunskaper på Wasaskolan. Tidigare i veckan delade skolan ut de allra första kursintygen efter samarbetet mellan skola och näringsliv.