Högsta Domstolen, HD, har nu för första gången prövat den nya samtyckeslagen, som handlar om att allt sex måste vara frivilligt. Både tingsrätten och hovrätten hade dömt en man i Västerbotten för våldtäkt, enligt den nya lagen. Men HD mildrar domen och dömer honom för oaktsam våldtäkt.