En död örn på Holmön utanför Umeå har konstaterats bära på fågelinfluensan. Nu befarar man att fler fåglar är sjuka och att smittan kan få grepp om kusten i Västerbotten. – Det här är bara toppen på ett isberg, säger Björn Olsen, professor i infektionsmedicin vid Uppsala universitet.