Det nyligen upptäckta viruset, Alaska pox, identifierades först 2015 och är släkt med apkoppor och vattkoppor.Symptom på viruset är hudskador, svullna lymfkörtlar och led- och/eller muskelvärk.Tidigare har sjukdomen lindrigt gått över av sig självt – nu har det första dödsfallet bekräftats i Alaska.