Den första av flera planerade rättegångsdagar avklarades idag i Örebro tingsrätt. Den här dagen, liksom kommande inledande dagar i hovrätten, kommer bestå av åklagarnas sakframställan.