Ett örlogsskepp från 1600-talet har hittats i vattnet utanför Vaxholm.Mycket tyder på att det är Vasas systerskepp, regalskeppet Äpplet, som hittats, enligt forskare.– Det var nästan som att simma runt inne på ett vattenfyllt Vasa, säger marinarkeologen Jim Hansson.