Den första bilden på det svarta hålet i Vintergatans "hjärta" har presenterats vid en presskonferens med det internationella konsortiet Event Horizon Telescope (EHT).