Svenska bibliotek påverkas av politiska påtryckningar • PEN: ”Ämnen riskerar att tystas helt.”