Den omtvistade centrumbron i Skellefteå är på väg att få ett officiellt namn. På torsdag ska namnförslag avhandlas i Bygg- och miljönämnden.