Den politiska majoriteten i Region Värmland vill utreda möjligheterna för vårdcentralerna i länet att införa ett listningstak för att kunna styra hur många patienter de tar emot och därmed också storleken på vårdcentralerna. Förslaget presenterades i entrén till Torsbys vårdcentral i dag.