Att utebli från omröstningar i riksdagen ger i dag inga konsekvenser för ledamöterna, en fråga som har diskuterats flera gånger förut. Nu ska riksdagsstyrelsen lägga fram ett förslag om att ändra riksdagsordningen, vilket den parlamentariska kommitté so