Det borde finnas en kommunägd lokal i Tingsryd som kan nyttjas av ideella föreningar och politiska partier, tycker Vänsterpartiet. Men efter ett yttrande från kommunens tidigare utvecklingschef föreslås nu ett avslag av motionen som ställdes förra våren.