Hur ska den nya dubbelspåriga Ostkustbanan dras norr om Gnarp i Gävleborgs län? Trafikverkets förslag är just nu ute på remiss.