Förslaget om en förändrad skolstrukur i Luleås sörbyar som skulle presenteras vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott nästa vecka skjuts på framtiden. Orsaken är att man inte lyckats hitta några långsiktiga lösningar.