Omfattande kritik mot regeringens snabba plan • ”Stora osäkerheter.”