Uppsalas Montessoriförskolor är mycket kritiska till Uppsala kommuns antagningssystem för förskolan. De menar att det bygger så starkt på den så kallade relativa närheten att man inte tar hänsyn till barngruppernas storlek eller sammansättning.