För att få fler utbildade förskollärare i kommunen planerar Oskarshamn att starta en distansutbildning till förskollärare nästa höst.