Allmänheten har fritt tillträde till Försvarsmaktens skjutfält trots risken för att det kan finnas skarpladdad…