Förskoleförvaltningen anser att beteendet är ”tveksamt.”