Barn som går på förskola tycks löpa lägre risk att i framtiden utveckla astma och allergier. Temporärt ökar risken för infektioner – men på längre sikt finns positiva hälsoeffekter, visar en ny studie. – Och det gäller framför allt barn som inte har äldre syskon, säger en av rapportförfattarna.