Strömavbrottet som drabbade Växjö och närliggande kommuner i veckan satte många funktioner i samhället ur spel. Vad händer egentligen när det oförutsedda händer? – Många butiker och restauranger ser inget annat val än att stänga. Det konstaterar Joeri van Laere, lektor i datavetenskap och specialiserad på krishantering, som ingår i en forskargrupp som utvecklar ett simuleringsspel för att öka...