Ett forskningsprojekt på Linnéuniversitetet kan öppna för att bygga enklare och billigare modulbaserade flervåningshus i trä. – Häftigare än så här blir det inte i vår värld, säger Henrik Ödeen, teknisk chef på Moelven.