Hur effektivt är det att försöka rengöra något med hjälp av saliv och hur farligt är det att hetsa upp sig bakom ratten?Svaren på det, och flera andra udda forskningsinsatser, uppmärksammades när årets Ignobelpris delades ut vid Harvard-universitetet i Boston, USA.