Barnpsykologen och forskaren Pia Risholm Mothander fick 2015 i uppdrag av regeringen att sammanställa forskningen kring familjehemsplaceringar för att se hur väl lagen svarar mot barnens bästa. Men trots att de pekade på allvarliga brister i lagstiftningen hamnade utredningen i byrålådan.