Med nya undersökningsmetoder kan Alzheimers sjukdom upptäckas tio till femton år innan man får symtom. Därför kommer nu nya kriterier för hur läkare ska ställa diagnosen.  – Vi kan förebygga och starta behandling tidigare. Vi har nu nya diagnostiska kriterier för att ta fram nya läkemedel som botar sjukdomen, säger professor Bengt Winblad.