I 60 år har p-pillret skyddat svenska kvinnor mot oönskade graviditeter. Men bland unga i dag är pillret inte längre lika populärt. Forskarna fokuserar därför på att ta fram helt nya preventivmedel.