Resultatet från den internationella skolundersökningen Pisa presenteras på tisdag.