Svenskarna kommer att dricka mindre överlag – men mer hemma. Det kan bli en av följderna av serveringsstoppet av alkohol på krogen efter klockan 22.00. – Misshandeln i hemmen kommer nog att öka, tror Björn Trolldal, forskare i alkoholvanor vid Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, CAN.