Magdalena Mattebo arbetar som forskare på ungdomars sexualitet vid Uppsala universitet och Mälardalens högskola. Hon tycker att det är ett problem att lärare i dag undervisar i sex- och samlevnad parallellt med andra ämnen.