En kommande forskningsrapport indikerar att högstadielärarna var den mest smittoutsatta lärargruppen i våras. De smittades i dubbelt så stor utsträckning som gymnasielärarna.