När en människa känner ilska i sömnen uppstår ett särskilt mönster i hjärnan. Det rapporterar forskare vid Högskolan i Skövde