Insamlingen av språkstatistiken är en av 81 punkter i en handlingsplan som institutet vill genomföra för att revitalisera och bevara minoritetsspråken i landet.