Sedan 80-talet har värmeböljor i havet på Västkusten blivit allt vanligare. Det visar pågående forskning SVT har tagit del av. Värmeböljor innebär en stor påfrestning för djur och växter i havet.