Sveriges virusforskare går samman och startar Virus- och pandemifonden. De gör det mot bakgrund av att mänskligheten kommer drabbas av flera pandemier som orsakas av virus. Forskarna vill vara bättre förberedda nästa gång det smäller till.