Matilda Marshall samlar historier om glömd kulturskatt.