Att brottsplatsundersökningen av Nord Stream 1 och 2 påvisat rester av sprängämnen och att dådet är ett grovt sabotage är en viktig pusselbit, enligt Hans Liwång, forskare på Försvarshögskolan. Men det behövs mer bevis för att peka ut den som utfört dådet.