Professor: ”Det är bättre bevarat än Vasaskeppet”.