I sociala medier är det många som tror att det djur som nyligen fångades på bild öster om Växjö är en hund. Men enligt Jens Frank, forskare vid institutionen för ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet, finns det tydliga tecken på att det är en varg och inget annat.