Antalet fall av covid-19 har minskat något under den senaste veckan i Skåne och andelen smittade minskar i alla åldersgrupper. Antalet nya covidfall uppgår nu till 140 per dag.