Den stora mängd snö som fallit orsakar fortfarande problem för tågtrafiken genom Västernorrland. De strandade resenärerna har dock kunnat fortsätta sina resor med buss.