Det är förseningar mellan Abrahamsberg och Råcksta efter en tidigare olyckshändelse.