Det förekommer förseningar i kollektivtrafiken på flera håll i länet. På vissa busslinjer är även enskilda avgångar inställda.