Det är förseningar i tågtrafiken mellan Stockholm C, Eskilstuna och Arboga.