På grund av problem med strömförsörjningen är det förseningar på sträckan Frövi-Ludvika.