Det är förseningar i tågtrafiken till och från Stockholm, bland annat efter ett tidigare elfel i Hallsberg. Sträckan till och från Göteborg har förseningar upp till två timmar, och sträckan till och från Malmö upp till en och en halv timme.