På grund av ett växelfel kan det bli förseningar på sträckan Göteborg och Karlstad.