En nedriven kontaktledning ställer till problem i tågtrafiken på flera håll. Flera sträckor genom Hallsberg i Örebro påverkas av föreningar.